Skip to content

שעוני יגר-להקולטר

יגר-להקולטר רברסו

המחיר על פי הבקשה
מותג: יגר-להקולטר
דגם: רברסו  
Q2608110 : מספר סימוכין
מצב: מושלם
חומר: פלדת אל-חלד
מנגנון: מילוי ידני

יגר-להקולטר ממווקס

 המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.
 דגם: ממווקס . 
מצב: לא נענד
חומר: פלדת אל חלד

יגר-להקולטר ממווקס

 המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר
דגם: ממווקס 
rx2529  מספר סימוכין:
מצב: לא נענד

יגר-להקולטר

 המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.  
מותג: וינטאז.   
מצב: לא נענד

יגר-להקולטר ממווקס

המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.
 דגם: ממווקס  
מצב: מושלם
חומר: פלדת אל חלד

יגר-להקולטר ממווקס פולריס 2

המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.  
דגם: ממווקס.  
מספר סימוכין: 916
מצב: לא נענד

יגר-להקולטר

מחיר: המחיר על פי הבקשה
  מותג: יגר-להקולטר
 דגם: וינטאז.  
מצב: מושלם
חומר: זהב צהוב 18 קרט.

יגר-להקולטר

 המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.  
דגם: וינטאז  
מצב: מושלם
חומר: זהב צהוב 18 קרט.

יגר-להקולטר

 המחיר על פי הבקשה
מותג: יגר-להקולטר.   
דגם: וינטאז.  
מצב: מושלם
חומר: זהב צהוב 18 קרט.

יגר-להקולטר

 המחיר על פי הבקשה
 מותג: יגר-להקולטר.   
  דגם: וינטאז
מצב: מושלם
חומר: זהב צהוב 18 קרט.

שלב תוכן
sfy39587p00