ז’רר פרגו קופסא המילוי

  • קופסא אוטומטי שעונים מכניים מתפתל
  • קופסא אוטומטי שעונים מכניים מתפתל
  • קופסא אוטומטי שעונים מכניים מתפתל